PORNOSTOP

OKOŁO 64% MĘŻCZYZN I 23% KOBIET JEST JUŻ UZALEŻNIONYCH 
OD PORNOGRAFII.
POZWÓL SOBIE POMÓC !

OTO 14 KROKÓW DO WOLNOŚCI OD PORNOGRAFII

NASZA NOWA STRONA (KLIKNIJ):

KROK 1: Przyznaj, że masz problem

Żyjemy w świecie, który toleruje wszystko w imię błędnie pojmowanej wolność. Jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić dla siebie, swojego małżeństwa i dzieci jest przyznać, że masz problem z pornografią. Nałóg pornografii jest przede wszystkim kwestią serca. Decydując się na oglądanie pornografii, wspierasz pornobiznes, niszczysz swoje życie, zatracasz ważne cnoty, masz krzywy obraz kobiety lub mężczyzny. Pornografia daje obłudę szczęścia, które trwa zaledwie parę sekund po czy człowiek tkwi w niewyobrażalnej pustce. Zostałeś stworzony przez Boga czy w to wierzysz, czy nie i tylko w Nim znajdziesz prawdziwe szczęście i wolność.
''Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.''(1 J 3)

KROK 2: Zniszcz wszelką pornografie

Zniszcz wszystkie pornograficzne czasopisma, zdjęcia, wideo, dyskietki i wszystkie pornograficzne zakładki internetowe i wszelkie pliki związane z pornografią z telefonu, komputera itp.Zrób to teraz! Nie odkładaj tego na później tylko zrób to właśnie w tym momencie, zanim przejdziesz do kolejnego kroku.Podejmij decyzję właśnie teraz, wyrzeknij się tego brudu, a następnie rób wszystko, by ta decyzja była ostateczna.
''Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.''(List do Rzymian Rz 13)

KROK 3: Zapobiegaj pokusie

Czas podjąć radykalne kroki, aby przewartościować swoje życie i ukierunkować je tak by było na właściwym torze.
Musisz opracować plan ochronny w celu uniknięcia samej już pokusy nieczystości.
Przypomnij sobie, gdzie jest zalążek grzechu i w jakim momencie i sytuacji występuje.

Przykład 1: Pierwsza pokusa nieczystości pojawiła się, gdy oglądałem telewizje i była tam reklama bielizny. To był zalążek, przez który szatan zaczął mnie kusić.

Podjęcie kroków: Nie oglądam już reklam !

Przykład 2: Nieczyste myśli pojawiają się, gdy nie mam żadnego zajęcia.

Podjęcie kroków: Planuje sobie dzień, tak żeby nie dopuścić do sytuacji, w której nie wiem co mam robić( bardzo często nieczyste obrazy pojawiają się w naszym umyśle, kiedy nie mamy żadnego zajęcia).

Telewizja, jak i internet jest dla ludzi, ale trzeba umieć z tego dobrze i mądrze korzystać.
Nie oglądaj rzeczy, po których możesz się spodziewać, że będą cię gorszyć.Zainstaluj sobie na komputerze dobry program filtrujący. Jeśli korzystasz z przeglądarki chrome, polecam Ci: włączyć filtr safesearch.
Jeśli nie umiesz jednak korzystać telefonu, internetu czy telewizora to zadaj sobie pytanie, do czego one są Ci potrzebne i w jakim stopniu Ciebie rozwijają?Być może zobaczy, że wcale nie potrzebujesz tv czy też komputera i tylko Tobie zawadzają i przeszkadzają w twoim rozwoju: duchowym, psychicznym czy fizycznym.
''Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.''(Mt 5)

KROK 4: Znajdź kapłana, który Ci pomoże

Spróbuj znaleźć księdza, który pomoże Ci zwalczyć nałóg pornografii i masturbacji.
Najlepiej znajdź sobie stałego spowiednika, przystępuj często do spowiedzi i nie bój się poruszyć tego tematu. Pamiętaj, że idziesz do Boga, a ksiądz jest tylko pośrednikiem!I tak jak w drugim kroku zwalczałeś grzech w zalążku, tak i podczas spowiedzi. Nie wspominaj o tym grzechu ogólnikowo (Zgrzeszyłem nieczystością), tylko wyszczególnijten grzech. (np. zgrzeszyłem masturbacją, oglądałem pornografie, nie unikałem zgorszeń itp.). Sam wstyd który odczujesz, mówiąc te grzechy szczegółowo, powinien cię umocnić w postanowieniu, żebyś tego więcej nie robił.
''Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!''(Mk 1)

KROK 5: Znajdź przyjaciela odpowiedzialności

Znajdź co najmniej jednego przyjaciela odpowiedzialności, który będzie stale dostępny pod telefonem. Takiego, do którego będziesz mógł w chwili pokusy i słabszych momentach zatelefonować i poprosić o słowo otuchy i o modlitwy.
Strategia telefonów jest używana przez Anonimowych Alkoholików, gdzie człowiek kuszony, aby nie powrócić do alkoholizmu, telefonuje do przyjaciela z prośbą o zachętę i modlitwę.Zaufany przyjaciel powinien zatelefonować minimum raz w tygodniu, z zapytaniem jak Ci idzie z trwaniem w czystości.To jest ważny krok, który w znacznym stopniu pomoże Tobie uniknąć zgorszenia.
''Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był [nimi] miotany. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów.''(Syr 6)

KROK 6: Czytaj Pismo Święte

Usunięcie pornografii z umysłu wymaga czasu i wysiłku. Wystarczy parę sekund, kilka kliknięć, by włączyć pornografie, znacznie dłużej trwa proces ''czyszczenia umysłu'' z obrazów pornograficznych.
Zawsze coś łatwiej zburzyć niż wybudować.
Jednym z najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się zdjęć pornograficznych z umysłu jest codzienne czytanie Pisma Świętego.Oczyszczaj umysł czytając i rozważając Pismo Święte.Sam się zdziwisz jak niesamowite efekty przyniesie Tobie ten krok.
''Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.''(Hbr 4)

KROK 7: Rozpoznawaj i zwalczaj ataki duchowe

Pornografia i uzależnienia seksualne otwierają osobę na wpływy złych duchów. Musisz zmagać się z pożądliwymi myślami i nie dać im przejąć kontroli nad twoim umysłem. Duchowy atak zaczyna się, gdy zły duch po cichu przez Twoje nieposłuszeństwo wobec Boga dostanie się do serca, a później do głowy, im bardziej oddalamy się od Prawdy, tym bardziej dajemy się zwieść kłamstwu. Niestety bardzo łatwo jest się zniechęcić i ulec pokusie. Dlatego, gdy szatan pocznie nas kusić, powinniśmy od razu zmówić modlitwę obronną do Maryi czy Archanioła. Niestety bardzo trudno jest rozponać, kiedy duchowy atak się rozpoczyna. Dlatego trzeba zachować czujność i trwać nieustannie w stanie łaski uświęcającej.
''Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu''(J 18)

KROK 8: Przystępuj do Sakramentów Świętych

Częsta spowiedź (min. raz w miesiącu) i Eucharystia uczyni ciebie wolnym i szczęśliwym. Aby spowiedź była Pełna i owocna powinieneś spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.
Sakrament Eucharystii uczyni Cię silniejszym i bardziej odpornym na ataki złego ducha.
Nie pomijaj tego kroku, on jest najważniejszy!
''Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się!''(Ap 3)

KROK 9: Bądź Cierpliwy

Uzależnienie od pornografii nigdy nie jest statyczne. Jeśli jesteś uzależniony od pornografii, to wiesz dobrze, że Twój mózg pragnie więcej i więcej, nie zadowala go już lekka pornografia, tak jak na początku, ale szuka nieustannie nowych wrażeń w coraz to brutalniejszej pornografii. Może to prowadzić do pornografii dziecięcej!
Jeśli trwasz w nieczystości dłuższy okres i karmiłeś tym swój umysł wielokrotnie, to znacznie trudniej będzie ci odzyskać cnoty czystości, które gdzieś po drodze zgubiłeś.
Im bardziej będziesz się ćwiczył w cnotach czystości, tym łatwiej będzie tobie pozostać czystym. Ćwiczenie się w cnotach da ci nadzieje i siłę do wytrwania.Bądź wytrwały w tej walce i pamiętaj, nie jesteś nigdy sam, Jezus jest przy tobie i cię wspiera!
''Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?''(Rz 8)

KROK 10: Módl się 

Modlitwa to najpotężniejsza broń przeciwko szatanowi, a w nim pornografii, szczególnie mocna i potężna jest modlitwa różańcowa.
W chwilach ataków myśli nieczystych i pokus polecam 3 potężne modlitwy obronne:

1. Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

2. Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

3. Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Święty Józef, opiekun Świętej Rodziny może mocno pomóc Ci w walce z nieczystością. Św. Józef, sprawiedliwy i prawy człowiek, jest doskonałym wzorem czystości dla mężczyzn.Każdy, kto zmaga się z pornografią powinien prosić Świętego Józefa o opiekę i jego wstawiennictwo.
Skontaktuj się również z wybranym przez siebie zakonem, przedstaw im swój problem i poproś o modlitwę.
''Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. ''(Mt 6)

KROK 11: Odmawiaj sobie rzeczy przyjemne

Post jest bardzo potężną bronią w walce z pornografią. Modlitwa bez postu jest jak boks z jedną ręką zawiązaną za plecami. Brak panowania nad sobą prowadzi do grzechu seksualnego. Zrezygnowanie z przyjemności, nawet małych spowoduje, że zaczniemy odzyskiwać cnoty. Regularny zwyczaj omawiania sobie rzeczy przyjemnych da nam wewnętrzną siłę, byśmy umieli odrzucać pokusy złego. Jeśli nie będziesz mógł sobie odmówić np. deseru, to jak odmówisz pokusie spojrzenia na pornografie?
''Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.''(J 14)

KROK 12: Zachowaj środki ostrożności

Twoja obrona duchowa jest osłabiona, gdy za mało śpisz, za dużo czasu spędzasz w pracy czy też często się stresujesz. Jeśli jesteś zmęczony, musisz zachować szczególne środki ostrożności, aby zachować czujność przed pokusami nieczystości.
Pornografia atakuje przy okazji obżarstwa czy też pijaństwa w takim stanie zmniejszają się zdolności do podejmowania dobrych decyzji.
Dlatego powinieneś unikać czynności, przy który lub po których pornografia zacznie cię atakować.Może też tak być, że zbyt dużo czasu spędzasz samotnie lub nie wiesz co ze sobą zrobić. Znajdź sobie hobby, planuj dzień, znajdź sobie przyjaciół, odkrywaj w sobie talenty.Pornografia uwalnia w mózgu pobudzające substancje chemiczne (adrenalinę), dlatego staraj się znaleźć zajęcie, w którym będziesz mógł uwolnić to powstałe w mózgu napięcie w inny sposób np. uprawiając sport.
''Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.''(1P5)

KROK 13: Nie poddawaj się po porażce

Gdy zdarzy Ci się upaść, wraz z upadkiem przyjcie fala zniechęcenia i poczucia winy. Nie zniechęcaj się! Zobacz co doprowadziło cię do upadku, którego z kroków tutaj podanych nie uczyniłeś i napisz sobie na kartce, co przyczyniło się do twojego upadku! A następnie nie dopuść by sytuacja ta znów miała miejsce. Nie zwleka z podjęcie kroków naprawczych. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś uczynić po upadku, to pojednać się z Bogiem (KROK 7)! Nie zwlekaj z tym krokiem, bo każda godzina, minuta, sekunda będzie działać na twoją niekorzyść.
''Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.''(Ps37)

KROK 14: Skorzystaj z pomocy innych

Znajdź osoby, które będą dla ciebie wspierały. Nie wstydź się powiedzieć o swoim problemie. W Polsce istnieje bardzo wiele wspólnot katolickich. Bez względu na twój wiek znajdź sobie odpowiednią wspólnotę i poproś ich o wsparcie. Oni na pewno Tobie pomogą zwalczyć ten nałóg i będą Ci pomagać w trudnych chwilach. Wspólnota katolicka pomoże odzyskać cenne wartości, które przez oglądanie pornografii straciłeś.Jeśli jesteś osobą w związku, to poproś o pomoc swojego partnera. Pornografia odbija się dosyć mocno na związku, dlatego też nie powinieneś ukrywać tego problemu, ale swobodnie opowiedzieć o tym problemie i poprosić o wsparcie.
''Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by mój wróg nie mówił: «Zwyciężyłem go», niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem''(Ps13)
Masz jakieś pytanie, śmiało pisz :
kontaktkrzysztofm@gmail.com 
w w w . s t o p p o r n o g r a f i i . m a n i f o  . c o m
Strona www za darmo dla Ciebie!